Cesty k profesní kvalifikaci

Už dávno neplatí, že získáním výučního listu, maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu končí naše vzdělávání. Náš zájem nebo okolnosti nás vedou znovu, i v dospělém věku, do učeben, lavic, ke zkouškám. Jak tedy získat (další) profesní kvalifikaci? V následujícím textu naznačíme nejběžnější cesty.

1. Zájemce v oboru pracuje, rozumí dané problematice, má zkušenosti. Z důvodů profesních (požadavek zaměstnavatele, možný kariérní nebo platový postup, účast na výběrovém řízení, změna místa, získání vázané živnosti, možnost podnikání bez odborného garanta…)

Systém profesních kvalifikací umožňují doplnit si vzdělání a získat osvědčení potvrzující dovednosti, zkušenosti a kompetence, které dotyčný už, třeba i řadu let, má. Potom bude stačit, přihlásí – li se na zkoušku z profesní kvalifikace. Získání úplné profesní kvalifikace může plnohodnotně nahradit formální školní vzdělání.

2. Zájemce chce nebo je okolnostmi nucen ke změně profese. Jeho dosavadní kvalifikace mu neumožňuje dostatečně se uplatnit na trhu práce nebo realizovat své osobní záměry a cíle.

Profesní realita nás přesvědčuje o neustálé nutnosti být připraven na změnu, výjimkou nebývá ani úplná změna profese. Cestou je opět profesní kvalifikace, tentokrát nezbytně doplněna i o proces vzdělávání. Nejčastější a nejlepší formou takové přípravy je akreditovaný rekvalifikační kurz směřující k profesní kvalifikaci. Obsah takového vzdělávání pamatuje na všechny okruhy, které jsou nutné ke zvládnutí zkoušky. Časová dotace kurzů zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část, ale počítá se i s aktivním zapojení účastníka kurzu a jeho samostatným studiem.

Jak konkrétně postupovat?

Nejjednodušší cestou je obrátit se na našeho profesního poradce. Ten s Vámi probere individuálně Vaše možnosti a nabídne Vám řešení právě pro Vás. Mob.: 777 327 155

V případě náročnějších situací nabídne možnost setkání s profesním koučem (problémy v zaměstnání, opakované neúspěchy při přijímacích pohovorech, řešení profesní křižovatky, hledání nových cest…)

Mohu získat kurz či zkoušku zdarma?

Jednotlivci

Prvním krokem bude výběr vhodného kurzu nebo kurzů. Poté se obrátíte na našeho poradce (viz výše) nebo na svého poradce na úřadě práce. Dalším krokem je podání žádosti o schválení zvolené rekvalifikace. Nezapomeňte, že žádost vám nemusí být schválená, proto je důležité mít promyšleno, jak s nově získanou kvalifikací naložíte (budete podnikat, máte přislíbené místo..?). To by mohlo pomoci přesvědčit komisi, že peníze na kurz a zkoušku budou vynaloženy efektivně a Vaše žádost by mohla být podpořena.

Firmy

Dobrou zprávou pro firmy je, že mohou své zaměstnance vzdělávat nejen zdarma, tedy s proplacenými náklady na kurzovné, ale také s příspěvkem na mzdu vzdělávajících se zaměstnanců. Projekty tohoto typu jsou schvalovány přes úřad práce, vyřízení žádosti trvá obvykle měsíc a administrativní zátěž je oproti jiným projektům minimální. Navíc firmy mohou tuto pomoc využívat opakovaně. Více informací poskytne opět profesní poradce, mob.: 777 327 155

Nespadáte ani do jedné kategorie

Nespadáte ani do jedné kategorie, tedy: nejste veden/a na úřadu práce a Vaše firma Vám vzdělání nenabídla? Obraťte se na našeho poradce. Společně probereme možnosti, které se nabízejí.

Kontaktní informace

AM SOLVO, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2
Praha 5
150 00
Česká republika
IČ:
28294777
DIČ:
CZ28294777